Od wielu lat świadczymy dla naszych Klientów kompleksowe usługi księgowe dbając o to aby były one zgodne z Ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi. Sporządzamy wymagane prawem sprawozdania i zestawienia, a na życzenie klienta również inne dodatkowe raporty.

Oferta świadczonych przez nasze biuro usług księgowych obejmuje w szczególności:

  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
  • prowadzenie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie wymaganych deklaracji zgodnie z przepisami ustaw podatkowych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie stawek amortyzacyjnych i odpisów umorzeniowych.
  • Sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań okresowych na życzenie Klienta.
  • Udział w audytach finansowych i współpraca z biegłymi rewidentami.
  • Sporządzanie sprawozdań do urzędów statystycznych, NBP i innych instytucji.

Usługi księgowe świadczymy w naszym biurze przy wykorzystaniu naszych systemów księgowych ale na życzenie klienta świadczymy takie usługi również w siedzibie Klienta.